Katarungan Para Kay Abby
Editorial

Katarungan Para Kay Abby

Feb 26, 2024, 8:29 AM
Opinyon Batangas News Team

Opinyon Batangas News Team

Writer

Ang nakalulungkot na ulat na ito mula sa Cuenca, Batangas -- kung saan isang 13-taong gulang na babae ang diumano’y kumitil sa buhay ng kanya mismong ama dahil umano sa matagal nang pang-aabusong sekswal sa kanya -- ay nagtutulak ng mahalagang pagsusuri sa moral at etikal na kumplikasyon sa paligid ng parisidyo (parricide).

Ang desperadong aksyon ni Abby ay nagdudulot ng malalim na mga tanong tungkol sa self-defense, ang epekto ng patuloy na pang-aabuso, at ang mga sistematikong pagkukulang sa pag-address ng ating lipunan sa karahasan sa loob ng tahanan.


Ang desisyon ni Abby na patayin ang kanyang ama habang ito'y natutulog ay nagtatalo sa ating pag-unawa sa self-defense at pangangailangan.


Ang kanyang aksyon ba ay isang pinagplanuhang ganti o isang huling paraan upang makatakas sa walang tigil na pang-aabuso?


Bilang isang biktima ng kanyang sariling magulang, ang moral na pagkilos at kakayahang magpasiya ng 13-anyos na si Abby ay dapat na mabuti nating isaalang-alang.


Ang karamihan sa karahasan sa loob ng tahanan at pang-aabuso sa seksuwal ay nagpapakita ng kakulangan ng ating mga support system sa pag-address sa mga pangangailangan ng mga biktima.


Ang tingin kay Abby na wala siyang ibang pagpipilian ay nagpapakita ng mga pagkukulang sa sistema na maaaring nagdulot sa kanyang ekstremong tugon.


Bagaman ang vigilantism at extrajudicial violence ay malinaw na kinukundena, ang trahedyang ito ay nangangailangan ng mas malawak na pag-uusap tungkol sa pagsugpo, pakikialam, at suporta para sa mga biktima ng pang-aabuso.


Sa halip na magtakda ng sisi sa isang solong indibidwal, dapat nating addressin ang mga dahilan sa lipunan na nagpapatuloy sa mga insidente ng karahasan.


Sa kalaunan ng trahedyang ito, ang pagkakaroon ng empatiya, kahabagan, at sistematikong pagbabago ay mahalaga.


Kailangan nating lumikha ng isang lipunan kung saan ang mga biktima ng pang-aabuso ay pinapalakas na humingi ng tulong nang walang takot sa paghihiganti at kung saan ang siklo (cycle) ng karahasan ay nasusugpo.


Habang binibigyan natin ng halaga ang mga etikal na implikasyon ng mga aksyon ni Abby, ipinagkakaloob natin ang kaligtasan ng mga nabubuhay pa at itinataguyod ang isang kultura ng kaligtasan at suporta para sa lahat.

#WeTakeAStand #OpinYon #OpinYonBatangas #KatarunganParaKayAbbyEditorial


We take a stand
OpinYon News logo

Designed and developed by Simmer Studios.

© 2024 OpinYon News. All rights reserved.